Finally, It’s opened! (yeah)

(yeah3)

cd /projects
mkdir my_first_blog
cd my_first_blog
install a_cms
install a_theme && edit the_theme
add more_features
create about_me_page
create my_products_page
publish my_first_blog
say "Hello, World!" // (yeah)

Cuối cùng thì cũng đã hòm hòm xong cái blog cá nhân, nơi mà tôi có thể viết những gì mình thích, chia sẻ những gì mình muốn, có thể là về cuộc sống hàng ngày, về kiến thức IT, hay tiếng Nhật. :D

Just for Fun and for Passion (hihi)

0 comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.